สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณพ์การแพทย์ เครื่องปั่นเลือดแดงอัดแน่น (สำหรับหน่วยปฐมภูมิ)และเครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.สต.ที่ได้รับจัดสรร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 04-08-2563 325

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ซื้อจัดซื้อครุภัณพ์การแพทย์ เครื่องปั่นเลือดแดงอัดแน่น (สำหรับหน่วยปฐมภูมิ)และเครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจปริมาตรเม็ดเลือดอัดแน่น จำนวน 2 รายการ สำหรับ รพ.สต.ที่ได้รับจัดสรร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง